Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Etické klima, mezilidské vztahy a nevhodné chování na FF UK

Dotazník, který máte před sebou, má posloužit ke zmapování etického klimatu a kvality mezilidských vztahů na FF UK a je zaměřen na zkušenosti studujících s nevhodným chováním (zejm. obtěžováním, nerovným zacházením a genderově motivovaným násilím), jehož vymezení vyplývá z vnitřních předpisů Univerzity Karlovy i Filozofické fakulty, jako je například Statut UK, Statut FF UK nebo Etický kodex. Zjištění budou podkladem pro zavedení preventivních opatření, kultivaci prostředí a re-formulaci a zpřesnění mantinelů etických standardů FF UK.

Můžete si sami vybrat, na jaké úrovni obecnosti budete na položené otázky odpovídat. Pakliže budete pouze zaškrtávat jednotlivé možnosti, získáme tím důležité informace o tom, jestli jste se na FF setkali s určitým nevhodným chováním. Většinou je možné označit více položek, prosíme učiňte tak, pokud bylo problematických situací více, měly různé podoby nebo více původců/kyň. Můžete být i konkrétnější a situaci popsat vlastními slovy.

Tento dotazník neslouží k podávání oznámení. Pokud se jedná o problém, který považujete za vhodné řešit, nahlaste jej podle Vaší volby, anonymně nebo neanonymně, prosíme, pověřeným osobám prostřednictvím aplikace Nenech to být nebo emailem na ombudsmanka@ff.cuni.cz.

 

Dotazování Vám zabere 15 až 30 minut podle toho, do jakého detailu budete sdílet své zkušenosti.

 

Některé otázky můžete pociťovat jako osobní a některé se ptají na chování se sexuálním podtextem či významem. Nebudete-li chtít, nemusíte na otázky odpovídat a dotazování můžete kdykoliv přerušit. Dotazování je zcela anonymní a zveřejněny mohou být pouze souhrnné statistiky. Vaše případné odpovědi na otevřené otázky nebudou zveřejněny a budou sloužit pouze kanceláři ombudsmanky FF UK.

Někteří lidé mohou při odpovídání otázek na incidenty nevhodného chování zažívat nepříjemné pocity. O to více si vážíme Vaší případné ochoty nám o těchto incidentech poskytnout informace. Pokud byste v reakci na dotazování potřebovali tyto incidenty nebo pocity, které ve Vás jejich popisování vyvolalo, probrat s někým dalším, jsou Vám k dispozici tyto kontakty:

Ombudsmanka FF UK

Ombudsmanka UK

Psychologické poradny Centra Carolina

 

Administrátorkou tohoto dotazování je Eva Richter (eva.richter@ff.cuni.cz; Katedra sociologie). Dotazování je realizováno pod záštitou a pro účely kanceláře ombudsmanky FF UK Pavly Špondrové (ombudsmanka@ff.cuni.cz).

 

Tento průzkum je anonymní.

Zaznamenané odpovědi tohoto průzkumu neobsahují žádné Vaše identifikační údaje nad rámec vašich vlastních odpovědí na otázky v průzkumu.

.